Próżno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
próżno przysłówek Próżno prosiłem go o pomoc.