Pod każdym względem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pod każdym względem przysłówek Górował na rówieśnikami pod każdym względem.