Podczas gdy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
podczas gdy spójnik przeciwstawny Podczas gdy ty spałeś, jak  sprzątałem pokój.