Ówdzie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ówdzie zaimek przysłowny wskazujący Tu i ówdzie (owdzie) słyszeli o tym.