Albowiem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
albowiem spójnik podrzędny przyczyny Słońce było widoczne, albowiem chmury przesunęły się.