Ciurkiem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ciurkiem przysłówek Krew lała mu się ciurkiem.