Skądś [kłopotliwa część zdania]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
skądś zaimek przysłowny nieokreślony Znam skądś te rzeczy.