Spod [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
spod przyimek Wychylał głowę spod koca.