Byleby [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
byleby spójnik (byle) Jestem gotowy odejść, byleby ona była szczęśliwa.