Brzdęk [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
brzdęk wykrzyknik Brzdęk! – płyta stolika rozsypała się na tysiące kawałków.