Toteż [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
toteż spójnik wynikowy Jad l dużo, toteż przytył bardzo szybko.