To jest [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
to jest spójnik utożsamiający Kupiłem przybory szkolne, to jest cyrkiel, ekierkę i linijkę.