Tamtędy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tamtędy zaimek przysłowny wskazujący Tamtędy jest strasznie ciężko chodzić.