Zewsząd [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zewsząd przysłówek Zewsząd donoszono o twym sukcesie.