Ukradkiem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ukradkiem przysłówek Spoglądałem na nią ukradkiem