Cicho [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
cicho przysłówek W domu było cicho.