Wręcz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wręcz przysłówek Ich położenie było wręcz katastrofalne.