Wraz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wraz przysłówek Potrafię cieszyć się wraz z innymi.