Znacznie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
znacznie przysłówek Po tej rozmowie poczuł się znacznie lepiej.