Oby [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
oby partykuła rozkazująca Oby nadeszło, tak oczekiwane, ciepło.