Spośród [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
spośród przyimek Spośród wielu wybrał jego.