Cudem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
cudem przysłówek Wygrał naprawdę cudem.