Raptem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
raptem przysłówek Raptem podniósł głos.