Razem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
razem przysłówek Wszystko robili razem.