Raźnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
raźnie przysłówek Raźnie maszerowali tyle kilometrów.