Beze [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
beze przyimek Funkcjonuje tylko w wyrażeniu beze mnie: Nic beze mnie o mnie.