Czyżby [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
czyżby partykuła pytająca Czyżby naprawdę awansował?