Pospołu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pospołu przysłówek

(archaizm)

Bawię się pospołu ze wszystkimi.