Pokąd [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pokąd przysłówek

(archaizm)

Zbierał makulaturę pokąd był sprawny.