Omal [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
omal przysłówek Omal nie stracił pamiątek rodzinnych.