Aczkolwiek [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
aczkolwiek spójnik przeciwstawny Wyjaśnienie było proste, aczkolwiek nieprzyjemne.