Znikąd [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
znikąd przysłówek Znikąd nie oczekuję pomocy.