Szczegółowo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
szczegółowo przysłówek Szczegółowo przygotował się do wykładu.