Godzinami [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
godzinami przysłówek Godzinami (bardzo długo) czytał ogłoszenia.