Głupio [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
głupio przysłówek Głupio uśmiechał się do wszystkich.