Gę, gę [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
gę, gę wykrzyknik Gę, gę! Słychać przestraszone ptaki.