Gdzieżby [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
gdzieżby partykuła wątpiąca Gdzieżby ona mogła pójść.