Użycie małej litery

MAŁĄ LITERĄ

piszemy wszystkie wyrazy pospolite, między innymi:

 • nazwy dni tygodnia, miesięcy, okresów kalendarzowych, epok i prądów literackich, kierunków filozoficznych i kulturalno-artystycznych (np. poniedziałek, październik, romantyzm, realizm),
 • nazwy wydarzeń dziejowych (np. powstanie listopadowe),
 • pojęcia i terminy geograficzne (np. biegun południowy),
 • nazwy okręgów administracyjnych )np. województwo świętokrzyskie),
 • nazwy mieszkańców miast, osiedli, wsi (np. kielczanka, szczecinianin),
 • nazwy członków bractw i społeczności wyznaniowych (np. katolik, muzułmanin, paulin),
 • nazwy członków partii, stronnictw, stowarzyszeń, członków zespołów (np. filareta, sybirak),
 • tytuły naukowe, zawodowe, godności (np. minister, doktor),
 • przymiotniki utworzone od własnych nazw osobowych, oznaczające charakterystyczne właściwości (np. porównania homeryckie),
 • nazwy obrzędów, zabaw, zwyczajów (np. mikołajki, walentynki),
 • nazwy wytworów przemysłowych (np. ford, marlboro, adidasy, choć nazwy firm produkujących te wytwory piszemy wielką literą!).