Fakt a opinia

FAKT

  • Fakt to konkretne zdarzenie.
  • Fakt to także stwierdzenie, że dane zjawisko istnieje, np. Kielce leżą w Górach Świętokrzyskich.
  • Fakty mogą być naukowe, społeczne, interesujące czy niezwykłe.
  • W języku funkcjonują frazeologizmy: suchy fakt, niezbity fakt, nagi fakt, goły fakt, fakt dokonany.
  • Błędne jest wyrażenie fakt autentyczny.

OPINIA

  • Opinia to sąd, przekonanie, mniemanie.
  • Opinie mogą być: pochlebne, nieprzychylne, sprzeczne, kontrowersyjne, błędne.
  • Można czyjeś opinie podzielać, chwalić lub polegać na cudzej opinii.
  • Opinia zawiera ocenę lub wartościowanie, np. Jan Kochanowski to wybitny poeta renesansu.
  • Błędne jest wyrażenie potoczna opinia, poprawnie można powiedzieć powszechna opinia.