W drodze do mistrzostwa! – pisownia „rz” i „ż”

Rz piszemy:

  • gdy w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych dochodzi do wymiany na r, literzr/litera, morze/morski,
  • w rzeczownikach rodzaju męskiego zakończonych na -arz, -erz, oraz -mistrz, -mierz, np. piekarz, malarz, zegarmistrz, wodomierz,
  • po spółgłoskach: p. b, k, g, ch, j, w, np. przeciąg, brzeg, krzesło, chrzan, dojrzały, wrzeciono.

Ż piszemy:

  • gdy w wyrazach pokrewnych wymienia się na: g, h, z, dz, ź, s,
  • w wyrazach z ż niewymiennym, np. róża, wróżka,
  • po literach: r, l, ł, np. lży, łze, rży,
  • w wyrazach obcego pochodzenia po literze n, np. aranżacja,
  • w zakończeniach rzeczowników rodzaju żeńskiego, kradzież, młodzież, grabież,
  • w wyrazach obcego pochodzenia zakończonych na –aż, np. bandaż, reportaż, masaż.