„Chłopcy z Placu Broni” Wiktora Woroszylskiego

  • Tytuł wiersza kieruje czytelnika do wszystkich chłopców z Placu Broni.
  • Bohaterem jest jednak tylko Niemeczek.
  • Nemeczek to wyjątkowy chłopiec i bohater pozytywny w dosłownym tego słowa znaczeniu.
  • Jest odważny i potrafi podejmować decyzje.
  • W utworze pojawia się potoczny zwrot „rozumiecie sami”.
  • Dotyczy jednak spraw ważnych nie tylko dla młodych chłopców.
  • Wydarzenia i postępowanie Nemeczka dowodzą jak ważni bywają dla nas bohaterowie, którzy mog a być wzorem.

To bardzo smutne, że mały Nemeczek –
no, sami rozumiecie…
Ale bardzo ważne, że mały Nemeczek –
to także rozumiecie! –
otoczony przez silnych, stojąc przed ich wodzem,
uparł się tak i zaciął,
że wolał zostać skąpany w wodzie
niż przystać do nieprzyjaciół,
że nie chciał zdradzić, że nie chciał zawieść,
chociaż to była zabawa,
bo czuł, że tak jak w życiu, w zabawie
wierność – to główna sprawa,
zresztą, co wam będę powtarzał,
sami to rozumiecie…
Szkoda Nemeczka. Lecz bardzo ważne,
że taki był ten Nemeczek.