Zakończenie rzeczowników -dztwo, – ctwo, -stwo,

Zakończenie -dztwo piszemy w rzeczownikach pochodnych, jeśli temat wyrazu podstawowego kończy się na: d, dz, dź, np.

 • inwalida – inwalidztwo,
 • sąsiad – sąsiedztwo,
 • śledzić – śledztwo.

Wyjątki: wychodźstwo, uchodźstwo.

Zakończenie -ctwo piszemy w innych wyrazach, zgodnie z wymową, np.

 • kupiec – kupiectwo,
 • szlachta – szlachectwo,
 • taternik – taternictwo.

Zakończenie -stwo, piszemy zgodnie z wymową, np:

 • autorstwo,
 • malarstwo,
 • myślistwo,
 • wujostwo.

Literę „w” piszemy przed przedrostkiem -stwo tylko wtedy, kiedy temat wyrazu podstawowego kończy się na „w„, np.

 • daw-ca – prawodawstwo,
 • szew-c – szewstwo,
 • znaw-ca – znawstwo.