Podmiot i orzeczenie – główne części zdania

Podmiot wskazuje na osobę lub przedmiot, o którym mówi się w orzeczeniu, może być wyrażony różnymi częściami mowy:

 • rzeczownikiem, np. Mama gotuje obiad,
 • liczebnikiem, np. Jeden czyta, pięciu ogląda ilustracje,
 • przymiotnikiem, np. Wiódł ślepy kulawego,
 • bezokolicznikiem, np.Pływać jest przyjemnie,
 • imiesłowem, np. Stojący zazdroszczą siedzącym.

Podmiot wyrażony w mianowniku nazywamy gramatycznym, zaś podmiot wyrażony w dopełniaczu to podmiot logiczny.

Podmiot domyślny – podmiot opuszczony w zdaniu, ale można się go domyślić z kontekstu, formy czasownika, np. Wziąłem tabletkę (ja).

Podmiot szeregowy (zbiorowy) – szereg wyrazów będących podmiotami w zdaniu, np. Mama, tata, dzieci wybrali się na wycieczkę.

Zdanie bezpodmiotowe – zdanie, w którym podmiot nie jest wyrażony i nie można się go domyślić, np. Zamknięto drzwi. Napisano list (w takich zdaniach zastosowanie znajdują czasowniki zakończone na -no, -to).

Orzeczenie oznacza czynność, stan lub właściwość tego na co wskazuje podmiot.

Orzeczenie wyrażone czasownikiem w formie osobowej nazywamy orzeczeniem czasownikowym, np. Piszę zawiadomienie.Kierowca skręca.

Orzeczenie złożone z dwóch wyrazów, czyli łącznika i orzecznika, nazywamy orzeczeniem imiennym.

Łącznik w orzeczeniu imiennym może być wyrażony różnymi formami osobowymi czasowników:

 • być,
 • stać się,
 • zostać,
 • robić się.

Orzecznikami mogą być różne części mowy:

 • rzeczownik, np. Brat jest sportowcem.
 • wyrażenie przyimkowe, np. Płot był z drewna.
 • przymiotnik, np. Jacek jest wysoki.
 • przymiotnik w formie rzeczownikowej, np. Taki byłem wesół.
 • liczebnik, np. Uczniów było dwunastu.
 • imiesłów bierny i czynny, np. Mama była ubrana w strój galowy. Nauczyciel był wymagający.
 • zaimek, np. Ona jest już taka.
 • bezokolicznik, Nic nie było słychać.
 • przysłówek, np. Ćwiczyć jest zdrowo.

Należy zwrócić uwagę na orzeczniki wyrażone rzeczownikami i przymiotnikami:

 • Jeśli orzecznik wyrażony jest przymiotnikiem to jest to przymiotnik w mianowniku,
 • jeśli zaś w funkcji orzecznika występuje rzeczownik to pojawia się w narzędniku.