Zakończenia przymiotników -dzki, cki, -ski

Zakończenie -dzki piszemy w tych przymiotnikach pochodnych , których tematy wyrazu podstawowego kończą się na: d, dz, dź, dż, np.

 • ludzie – ludzki,
 • wojewoda – wojewódzki,
 • Łódź – łódzki.

Zakończenie -cki piszemy w innych przymiotnikach, zgodnie z wymową, np.

 • krawiecki,
 • prostacki,
 • studencki.

Zakończenie -ski w przymiotnikach piszemy zawsze zgodnie z ich wymową, np.

 • paryski,
 • śliski,
 • niski.

Zakończenie -wski piszemy w takich przymiotnikach, których temat wyrazu podstawowego kończyn się na „w„, np.

 • Kraków – krakowski,
 • myśliwy – myśliwski.