Zasady współczesnej ortografii

Zasady współczesnej ortografii to normy, zbiór obowiązujących zasad, opierających się na przepisach (od 1936 roku), ustalonych przez Komitet Ortograficzny PAU. Opiera się na następujących zasadach:

  • fonetycznej (wg której istnieje stały charakter związku głoski z literą, co oznacza, że poszczególne litery reprezentują zawsze te same głoski, a wyrazy pisze się zgodnie z ich wymową, np. matka, nauczyciel, Kielce,
  • morfologicznej (gdzie podkreśla się identyczność cząstek wyrazów pomimo zmian zachodzących w ich wymowie, pod wpływem procesów fonetycznych, np. pisownia chleb, wymowa [chlep], pisownia zlew, wymowa [zlef],
  • historycznej (opartej  na tradycji, tu zaliczamy pisownię ó, rz, h czy samogłosek nosowych (ą, ę),
  • konwencjonalnej, umownej (np. pisownia nazwisk, wielkich i małych liter, skrótów,  pisownia łączne i rozłączna ustalona na podstawie umowy).