Błędy ortograficzne

  • Polegają na zapisie wyrazów niezgodnie z obowiązującymi normami ortograficznymi.
  • Ortografia , słowo ma korzenie greckie i oznacza prosty, słuszny.
  • Stanowi zbiór reguł ustalonych w konkretnym języku, dotyczących poprawnej pisowni.