Apelacja [synonimy]

  • Rekurs.
  • Odwołanie.
  • Apel.
  • Błaganie.
  • Petycja.
  • Prośba.
  • Wołanie.
  • Reklamacja.
  • Zaskarżenie.
  • Zażalenie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]