Bohater zbiorowy

  • Grupa postaci opisanych jako jednolita pod określonymi względami zbiorowość.
  • Bohater zbiorowy pojawia się w wielkiej epice, w powieściach środowiskowych i utworach, ktore przedstawiają wielkie  ruchy społeczne.
  • Typowym przykładem bohatera zbiorowego jest szlachta polska w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewixcza.