Brak grafiki
O języku na języku

Lapsus calami

Z łaciny błąd pióra. Pomyłka lub niezręczność językowa popełniona w trakcie pisania. Jest najczęściej wynikiem graficznego podobieństwa wyrazów i konstrukcji składniowych. Może przyczyną być tez rozbieżność między tempem myśli a możliwością ich zapisania.

Brak grafiki
O języku na języku

Łamigłówki z pisownią „i” i „j”

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -ia  po spółgłoskach, t, d, r, l, k, g, ch mają w dopełniaczu, celowniku i  miejscowniku liczby pojedynczej zakończenie -ii, np. kwestia/kwestii, awaria/awarii, bestia/bestii, W dopełniaczu , celowniku i miejscowniku […]

Brak grafiki
O języku na języku

Mistrz ortografii – pisownia z „h” i „ch”

Ch piszemy: gdy w innej formie danego wyrazu lub wyrazach pokrewnych wymienia się na „sz”, np. ucho – uszko, kruchy-skruszyć, na końcu wyrazów, np. domach, duch, wyjątek to wyraz druh, po literze s, np. scharakteryzować, […]

Brak grafiki
O języku na języku

Nazwy świąt

Zgodnie z zasadą ortograficzną nazwy świąt zwyczajowych piszemy małą literą. Zabawy związane z przesileniem letnim to sobótka. Podobnie zapisujemy nazwy takich świąt jak andrzejki, dożynki, mikołajki czy walentynki. Niekiedy pisownia może być odmienna, bowiem wyraz […]

Brak grafiki
O języku na języku

Niedomagać/niedowidzieć

Niedomagać – chorować Basia niedomaga od kilku dni. Nie domagać – nie żądać czegoś Uczniowie wcale nie domagali się skrócenia zajęć. Niedowidzieć – nie widzieć dokładnie (stale, długo), Ze względu na wiek niedowidzę małych liter. […]

Brak grafiki
O języku na języku

Ortografia

Ortografia to pisownia, zbiór zasad i przepisów poprawnego pisania w danym języku. Ogólnie przyjęte i znane wykształconym warstwom społeczeństwa zasady pisowni.

O języku na języku

Ortograficzne przypomnienie

piszemy: na początku wyrazu, np. ulica, ukrop, udar, zawsze na końcu wyrazu, np. śpiewu, zeszytu, samochodu, w zakończeniach -unek, -us, -ulec, np. pakunek, budulec,  dzikus, w cząstce -tura, np. makulatura, lektura, klawiatura, w rzeczownikach typu […]

Brak grafiki
Ortografia

Pisownia łączna cząstek -by, -bym, -byś

Pisownia łączna cząstek -by, -bym, -byś Z osobowymi formami czasowników (np. spałabym, uważałbyś) Z wyrazami o budowie właściwej formom czasownikowym, jak wypadałoby, rozważałoby Z partykułami: ani, azali, bodaj, czy, czyż, gdzież, jakże, niech, niecha, nuż, […]

Brak grafiki
O języku na języku

Pisownia łączna i rozdzielna partykuł

Partykuły piszemy łącznie (razem): -że, -ż z innymi częściami mowy, np. mówże, zróbże. -by, z formami osobowymi czasownika, np. śpiewałaby, ugotowałby. -by ze spójnikami i innymi partykułami, np. gdyby, byleby. Partykuły piszemy rozdzielnie: niech, niechaj, […]

Brak grafiki
O języku na języku

Pisownia przedrostków

Współczesny język ludzi młodych zawiera wiele przedrostków typu: super-, ekstra-, hiper-, pseudo-, eks-. Warto wiedzieć, że: przedrostki rodzime, jak i zapożyczone piszemy razem z wyrazami pospolitymi (np. superszybki, arcytrudny), w przypadku nazw własny, do których […]