Łamigłówki z pisownią „i” i „j”

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -ia  po spółgłoskach, t, d, r, l, k, g, ch mają w dopełniaczu, celowniku i  miejscowniku liczby pojedynczej zakończenie -ii, np.

  • kwestia/kwestii,
  • awaria/awarii,
  • bestia/bestii,

W dopełniaczu , celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na –ja:

  • po spółgłoskach s,z, c, mają zakończenia -ji, np. misja/misji,poezja/poezji,
  • po samogłoskach mają zakończenie -i, np. nadzieja/nadziei, szyja/szyi, zawieja/zawiei.